Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1923 e777
Reposted fromSandora Sandora viahysterie hysterie
1437 3794
4892 d62c
Reposted fromhysterie hysterie viaskins skins
1950 b031
Reposted fromJimiHendrix JimiHendrix viahappy-hippie happy-hippie
2198 6424 500
Death Hormone - DMT
Reposted frompsychedelics psychedelics
Peebs & BMO by character & prop designer Joy Ang
Marceline by storyboard revisionist Charmaine Verhagen
8088 972c 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
8028 cef2 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
8009 c513
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
8007 3e1f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
7989 e312 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
7974 7fc1
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
4801 0d50
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajujube jujube
Z moich snów uciekasz nad ranem..
— Wiedźmin 3
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viaWrongway Wrongway
3287 326e
– Miłość nie ma nic wspólnego z zazdrością i z obawą, że coś stracisz. Kocham Cię, ale jeśli zechcesz odejść, ponieważ nie możesz zapomnieć o innej kobiecie – to dobrze. To będzie prawdą. Ponieważ gdybyś został – byłoby to kłamstwem. Jeśli odejdziesz to będzie znaczyło, że nie pasujemy do siebie i dobrze, że odszedłeś. Bo gdybyś został, to zajmowałbyś miejsce kogoś, kto do mnie pasuje. Ten, kto do mnie pasuje nie odejdzie. Więc nie ma się o co martwić.
– Jakoś dziwnie mnie kochasz. Nie przywiązałaś się do mnie?
– Miłość nie ma nic wspólnego z przywiązaniem. Przywiązanie i zazdrość oznacza brak miłości do siebie. Oznacza, że uważasz siebie za gorszego od kogoś,. Oznacza strach, że takiego, jaki jesteś nikt nie pokocha. Nie porównuj się z innymi, bo jesteś nieporównywalny. Ty jesteś Ty. Masz swoje życie, dar, który otrzymałeś na wyłączność. Szkoda czasu na porównania. 
— .
Reposted fromtomowa tomowa viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
0195 36c9 500
Reposted frommhsa mhsa viajujube jujube
1075 9258

saltwaterliving:

chaotic-genius:

oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god..

what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl