Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8995 4f1e
Reposted fromhagis hagis
Reposted fromgruetze gruetze viahagis hagis
6273 59f7 500
Reposted fromhagis hagis
1256 bcbc 500
Reposted fromtrustworthy trustworthy viagriber griber
2977 6dd2 500
Reposted fromhagis hagis
2988 a498 500
Reposted fromhagis hagis
3008 2620 500
Reposted fromhagis hagis
3014 e695
Reposted fromhagis hagis
To jest bardzo ciekawa rzecz. Przeglądałam na facebooku, tak z głupia frant, starych znajomych. Ludzi, wokół których kręciła się kiedyś moja egzystencja. Ludzi, bez których nie wyobrażałam sobie rzeczywistości, ludzi, którymi chciałam być, ludzi, których wykorzystywałam, aby poczuć się lepiej z samą sobą. I nie czułam nic. Zupełnie. Te dziecinne relacje rozpadły się, zniknęły, nie przetrwały ani próby czasu, ani próby odległości, ani właściwie żadnej próby. W międzyczasie zmieniłam się, w moim życiu działy się nieopisane rzeczy, przeszłam przez góry i doliny. Koniec końców nauczyłam się trzymać sztamę z sobą samą. I osiągnęłam pewne wewnętrzne zen. Gdyby ktoś mi powiedział 10 lat temu, że będę patrzeć na twarze osób, które uważałam za przyjaciół i nie poczuję nic, ani smutku, ani radości, ani nostalgii, gdyby ktoś rzekł - oni znikną kiedyś, ale świat się nie skończy, będziesz żyć dalej i to szczęśliwie, na twojej drodze będą pojawiać się raz po raz nowe miejsca i ludzie - powiedziałabym, że bzdura.  A jednak. Przeglądam i przeglądam, pojawia się jedna twarz, która niesie ze sobą ładunek emocjonalny. Jedna, jedyna osoba z mojej przeszłości, spośród tylu różnych. Patrzę na to zdjęcie i momentalnie czuję słońce na skórze, delikatny wiatr, dźwięk przejeżdżających po moście pociągów. Nikt więcej. Raptem jedna osoba, która zdołała pozostawić po sobie coś. Ciekawa rzecz.
Reposted fromjapierdolewo japierdolewo
3018 b83c 500
Reposted fromhagis hagis
4724 8dde 500
Reposted fromhagis hagis viaSkydelan Skydelan
0660 0df8 500
Reposted fromzciach zciach viaSkydelan Skydelan
7695 954f
Reposted fromursa-major ursa-major viaSkydelan Skydelan
6072 d89c 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja
5342 dd2d
Reposted fromSkydelan Skydelan vialekkaprzesada lekkaprzesada
5351 17d2
Reposted fromSkydelan Skydelan vialekkaprzesada lekkaprzesada
8919 d4e3
1590 5a0e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasavatage savatage
6301 8763
Reposted fromsadnessdove sadnessdove vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl