Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8088 972c 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
8028 cef2 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
8009 c513
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
8007 3e1f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
7989 e312 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
7974 7fc1
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
4801 0d50
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajujube jujube
Z moich snów uciekasz nad ranem..
— Wiedźmin 3
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viaWrongway Wrongway
3287 326e
– Miłość nie ma nic wspólnego z zazdrością i z obawą, że coś stracisz. Kocham Cię, ale jeśli zechcesz odejść, ponieważ nie możesz zapomnieć o innej kobiecie – to dobrze. To będzie prawdą. Ponieważ gdybyś został – byłoby to kłamstwem. Jeśli odejdziesz to będzie znaczyło, że nie pasujemy do siebie i dobrze, że odszedłeś. Bo gdybyś został, to zajmowałbyś miejsce kogoś, kto do mnie pasuje. Ten, kto do mnie pasuje nie odejdzie. Więc nie ma się o co martwić.
– Jakoś dziwnie mnie kochasz. Nie przywiązałaś się do mnie?
– Miłość nie ma nic wspólnego z przywiązaniem. Przywiązanie i zazdrość oznacza brak miłości do siebie. Oznacza, że uważasz siebie za gorszego od kogoś,. Oznacza strach, że takiego, jaki jesteś nikt nie pokocha. Nie porównuj się z innymi, bo jesteś nieporównywalny. Ty jesteś Ty. Masz swoje życie, dar, który otrzymałeś na wyłączność. Szkoda czasu na porównania. 
— .
Reposted fromtomowa tomowa viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
0195 36c9 500
Reposted frommhsa mhsa viajujube jujube
1075 9258

saltwaterliving:

chaotic-genius:

oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god..

what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do what do I do

Dla niego jesteś taka jaka być powinnaś, bo nie ma na świecie faceta, który siedziałby z dziewczyną, która go nie interesuje. Nie kwestionuj tego. 
— Volant
7499 bbb1
Reposted fromsugikinator sugikinator viadreamadream dreamadream
1674 7c36 500
Reposted fromikhakima ikhakima viadreamadream dreamadream
5447 ffc0
1247 2909 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaBirdofParadise BirdofParadise
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl